Bentwoud

Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen over ontwikkelingen in het Bentwoud.

1. Waarom staan er geen vuilnisbakken in het Bentwoud?

Staatsbosbeheer heeft de ervaring dat prullenbakken in natuurgebieden afval aantrekken. Er ligt vaak troep rondom de prullenbakken. Ook leert de ervaring dat mensen die afval in de natuur gooien, dat ook doen als er wél prullenbakken staan. Een andere reden is dat de kosten van het plaatsen van prullenbakken en het legen ervan erg hoog zijn. Wij stoppen dat geld liever in natuurbeheer. Staatsbosbeheer gaat uit van het principe: als je iets meeneemt naar het bos, dan kun je de resten ook terug meenemen. Verreweg de meeste mensen doen dat gelukkig ook.

2. Waarom staan er houten palen in het Bentwoud?

De houten palen zijn rust- en uitkijkplekken voor roofvogels. Roofvogels zitten graag in de top van een hoge boom om het gebied te overzien. De meeste bomen in het Bentwoud zijn nog zo jong en dun dat de kans bestaat dat de top van de boom afbreekt als er roofvogel in gaat zitten. Om dit te voorkomen, hebben we hoge palen met een dwarsbalk bovenin neergezet. Zodra de bomen in het Bentwoud hoger dan de palen zijn gegroeid, zijn ze ook sterk genoeg om de roofvogels te dragen.

3. Waarom ligt er een hoge heuvel in het Bentwoud?

De hoge heuvel is aangelegd op het landgoed Bentwoud, dat in eigendom en beheer is bij Green Real Estate. Het landgoed is ontworpen door een landschapsarchitect. Het met gras begroeide talud verwijst naar de akkers van vroeger en het uitzicht dat er was overal was. De hoogte van het talud geeft aan hoe hoog deze plek vroeger lag. Door ontvenen en ontwateren is de bodem in de loop der tijd flink gezakt.

4. Wat doet de beheerder aan de distels in het gebied?

Het Bentwoud is een jong gebied en in deze fase van natuurontwikkeling zijn er relatief veel distels. We hebben ze niet ingezaaid, de wind voert de zaden aan. Een distel is een pioniersoort die goed gedijt op pas bewerkte grond. Zodra er meer schaduw  in de bosvakken komt, zal het aantal distels vanzelf afnemen. Vogels en insecten zijn blij met distels; ze zijn een bron van voedsel voor b.v. putters, vlinders en galwespen. Omwonenden zijn er minder blij mee: de pluizen van de uitgebloeide bloemen bevatten zaden en die waaien met de wind mee het Bentwoud uit. De meeste zaden vallen binnen een afstand van 20 meter op de grond. Na 50 meter vallen er nagenoeg geen zaden meer. De pluizen waaien ‘leeg’ verder. Niettemin gaat Staatsbosbeheer aan de noordwestelijke rand van het Bentwoud (daar waar dat mogelijk is) een strook van 50 meter maaien voordat de zaden uitwaaien.

5. Mogen honden los in het Bentwoud?

In het Bentwoud moeten honden aan de lijn. Er zijn twee hondenlosloopgebieden waar honden, onder apèl, los mogen. Het ene is te bereiken vanaf de parkeerplaats Bentwoud-Noord aan de Hogeveenseweg. Het andere hondenlosloopgebied ligt ten westen van de N209 en is bereikbaar vanaf de parkeerplaatsen bij de sportvelden. Op twee plaatsen mogen honden niet komen, ook niet aan de lijn. Dat is in het begrazingsgebied en in het speelbos Bentjungle.

6. Mag je paardrijden in het Bentwoud?

Er is een ruiterroute aangelegd in het Bentwoud. Deze voert over graspaden, betonpaden en schouwstroken. Bij slecht weer is de ruiterroute minder goed toegankelijk. Het is verboden om buiten de ruiterroute door het Bentwoud te rijden. Paard en wagens zijn niet toegestaan op de ruiterroute omdat deze te smal is.

7. Ik wil een geocache plaatsen, mag dat?

In het Bentwoud liggen verschillende caches. In overleg met de boswachter kunnen daar nieuwe bij geplaatst worden. Op de website van Staatsbosbeheer vind je een aanvraagformulier voor een gebruiksovereenkomst. Je kunt het formulier mailen naar de boswachter.

8. Komt de eikenprocessierups voor in het Bentwoud?

In het bentwoud staan veel zomereiken. Dit is de waardplant voor heel veel soorten insecten, waar ook de eikenprocessierups onder valt. Deze nachtvlinder is inheems en hoort thuis in ons land. Dit maakt dat hij deel is van het ecosysteem, en hij een belangrijke voedselbron is voor o.a. veel vogels. De brandharen van de rupsen kunnen voor veel overlast zorgen. Daarom laat Staatsbosbeheer de rupsen langs wandel- en fietspaden weg zuigen. De bomen waarin de rupsen zijn aangetroffen worden voorzien van een lintje. Het advies om in en rondom eiken vakken niet van de paden te gaan, niet op de grond te zitten en lange bedekkende kleding aan te trekken. In de bosvakken zelf werkt Staatsbosbeheer met Eikenprocessierupsnestkasten waarmee ze een boost willen geven aan natuurlijke predatoren van de eikenprocessierups.

9. Doet de beheerder iets aan water op de paden?

Wanneer het voor een langere tijd veel regent in het Bentwoud, kunnen er grote plassen ontstaan. Het Bentwoud staat op kleigrond. Deze grondsoort heeft als eigenschap dat het water lang vast kan houden. Wanneer er veel neerslag valt, is de grond verzadigd. Hierdoor kan het regenwater erg langzaam weg lopen. Staatsbosbeheer probeerd door middel van greppels de afwatering zo goed mogelijk te reguleren. Ondanks de genomen maatregelen kan het bij extreme neerslag alsnog gebeuren dat er water op de paden ligt. Dit zal vanzelf binnen enkele dagen weg trekken wanneer het droger wordt. 

10. Ik wil een activiteit organiseren in het Bentwoud. Waar moet ik dit melden?

Voor het organiseren van activiteiten en evenementen in het Bentwoud is toestemming nadig van Staatsbosbeheer en de gemeentes. Een evenement aanmelden kan via Staatsbosbeheer.nl.

Cookie-instellingen