Bentwoud

Over het Bentwoud

Het Bentwoud is een jong recreatiegebied met hoge natuurwaardes in het hart van de bruisende Randstad, gelegen tussen Zoetermeer, Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen. Het is aangelegd door de provincie Zuid-Holland en in gezamenlijk eigendom van zowel de provincie als Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de opdracht het Bentwoud te beheren.

Natuur in de Randstad

De eerste percelen van het Bentwoud zijn in 2000 aangelegd. Inmiddels zijn meer dan 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad. En daar is  van alles te vinden: een speelbos, sportvelden, ruiterroute, hondenlosloopgebieden, begrazingsgebied met Hooglanders, geocaches, een modelvliegveld en een hardloopcircuit. Ondanks alle voorzieningen is er volop ruimte om te genieten van de natuur en de stilte. Het bos is misschien nog jong, maar nu al biedt het een thuis voor vele bijzondere plant- en diersoorten. Zo broeden er vogelsoorten als de roerdomp, havik (zie foto), bruine kiekendief en de blauwborst, en groeien er maarliefst 6 verschillende soorten orchideeën. In het Bentwoud mag je ook buiten de paden struinen. 

  

Rolverdeling

De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer zijn gezamenlijk eigenaar van het Bentwoud (exclusief Golfbaan Bentwoud en het landgoed). Zij zijn een samenwerking aangegaan waarin is vastgelegd dat per 1 januari 2016 Staatsbosbeheer namens beide partijen het beheer, de communicatie, educatie en voorlichting in het Bentwoud uitvoert. De provincie betaalt Staatsbosbeheer voor beheer van het Bentwoud en ook de omliggende gemeenten betalen mee.

Samenwerking

Aan de ontwikkeling van het Bentwoud dragen vele partners bij, waaronder lokale ondernemers en verenigingen. Bezoekers en omwonenden denken in het Gebruikersplatform Bentwoud met Staatsbosbeheer mee over het beheer en verdere ontwikkeling van het gebied. Ook de Vereniging Vrienden van het Bentwoud is een belangrijke partner. Daarnaast is er veel steun van ondernemers, sponsors en vrijwilligers. Zie Meedoen.

Verdere ontwikkeling

Het Bentwoud is in de basis ingericht. Staatsbosbeheer heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om het gebied verder te ontwikkelen. In 2022 is er opdracht gegeven om een ontwikkelingsplan op te stellen voor het Bentwoud aan Urban Synergie over hoe het Bentwoud er in de toekomst uit zou moeten gaan zien. Halverwege 2024 dient er dan een uitvoeringsplan te liggen met concrete plannen. Wordt dat plan goegekeurd dan kan er worden gezocht naar financieën waarna er kan worden begonnen met de uitvoering van de diverse projecten die uit het plan voortvloeien. Meedoen.

 

Cookie-instellingen