Bentwoud

Mogelijkheid voor inspraak N207

02-06-2022 197 keer bekeken 0 reacties

Bericht van Provincie Zuid-Holland: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid, welke ook door het Bentwoud gaat, vrijgegeven voor inspraak.

Ontwerp PIP N207 Zuid ter inzage

Tot en met 12 juli kan iedereen een zienswijze indienen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid vrijgegeven voor inspraak. Hierin staan de voorgenomen maatregelen die de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten willen nemen om de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. De plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, een ecologische verbindingszone, wandel- en fietspaden in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen.

Iedereen mag reageren

De provincie stelt iedereen van 31 mei tot en met 12 juli 2022 in de gelegenheid om een zienswijze op het Ontwerp PIP in te dienen. Een zienswijze is een onderbouwde reactie, waarbij u aangeeft wat u vindt dat er moet veranderen en waarom aan de plannen van project N207 Zuid.

Het indienen van een zienswijze kan door te mailen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl. Ook is het mogelijk om de zienswijze per post in te dienen.

Kijk voor ons postadres, het inzien van de stukken en andere informatie op de projectwebsite www.zuid-holland.nl/n207zuid

Inloopbijeenkomsten 14 en 16 juni 2022

De provincie en betrokken gemeenten organiseren twee inloopbijeenkomsten. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen over de plannen in het Ontwerp PIP N207 Zuid.

  • Dinsdag 14 juni 18.30 - 21.30 uur De Juffrouw, Hazerswoude-Dorp
  • Donderdag 16 juni 18.30 - 21.30 uur Flora Boskoop, Boskoop

Over project N207 Zuid

Het project N207 Zuid heeft als doel dat Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijven. De komende jaren wordt dit gebied steeds drukker. Die drukte ontstaat mede door woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen, zoals het PCT-terrein en woonwijk De Triangel. We willen de doorstroming en leefbaarheid in de dorpen verbeteren. Daarvoor zijn voor het project N207 Zuid de volgende maatregelen bedacht:

  • provinciale wegen aanpassen en aanleggen;
  • wandelpaden en fietspaden aanpassen en aanleggen;
  • een ecologische verbindingszone aanleggen: verbinding tussen natuurgebieden, waardoor dieren van het ene naar het andere gebied kunnen.

De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, zodat lokale wegen straks goed aansluiten op provinciale wegen. We voeren de plannen van het project N207 Zuid naar verwachting van 2023 tot 2025 uit. Maatregelen voor de middellange en lange termijn in de Gouwe-regio zijn onderdeel van het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen