Bentwoud

Torenvalk nu officeel broedvogel in het Bentwoud

June 26, 2019 407 keer bekeken 0 comments

Met zo veel torenvalken in het gebied zat het er natuurlijk al aan te komen, maar tot op heden nog niet gelukt, een broedgeval. De vorig jaar geplaatste nestkast was net het zetje dat zo nodig hadden, dit voorjaar zijn er namelijk 6 jonge torenvalkjes groot gebracht in het Bentwoud!

Doordat er zoveel muizen in het Bentwoud zitten is het gebied erg geliefd bij roofvogels, waaronder dus ook de torenvalk. Iedere winter verblijven er redelijk grote aantallen van de soort in het Bentwoud, soms zelfs 20+! De meeste vogels vliegen in het voorjaar weer terug naar hun noordelijke broedgebieden. Toch bleven er ieder jaar enkele vogels hangen.

De bomen in het Bentwoud beginnen nu pas net een beetje op de minimale grootte te komen waarin torenvalken hun nest kunnen maken. Toch is dit tot op heden nog niet gelukt. Daarom hebben we in samenwerking met Sander Thuis en Martin Mollet vorig jaar een torenvalkenkast geplaats in het oostelijke deel van het Bentwoud. Deze kast was kort na het plaatsen meteen al bezet door een paartje torenvalken. De vogels waren erg teritoriaal, maar tot broeden kwam het helaas niet. Dit jaar was dat wel anders, er zijn namelijk 6 jongen uitgevlogen!

Sander en Martin zijn begin juni langs geweest om de jonge valken van een ring te voorzien. Deze metalen ringen om hun poten worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinde. Van de 6 jongen zijn er 5e geringd. De zesde vogel was net iets ouder en dus al vliegvlug. De 5 jongen bestonden uit 2 mannen en 3 vrouwtjes.

Het gaat landelijk gezien niet goed met de torenvalk, hij is zelfs op de Rode Lijst beland. Hierdoor zijn we extra blij dat we de soort in het Bentwoud een handje kunnen helpen. Het gebied is erg geschikt voor torenvalken, waardoor er nog genoeg ruimte is voor meer broedparen. We gaan het zien! :)

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings