Bentwoud

Inloopbijeenkomst Ontwerp N207 Zuid

9 keer bekeken

Begin

16-06-2022 om 18:30

Einde

16-06-2022 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Flora Boskoop

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid vrijgegeven voor inspraak. Hierin staan de voorgenomen maatregelen die de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten willen nemen om de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. De plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, een ecologische verbindingszone, wandel- en fietspaden in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxvee

Voor meer info, zie: http://www.zuid-holland.nl/n207zuid

Cookie-instellingen