Bentwoud

Bijeenkomst Platform Bentwoud

162 keer bekeken

Begin

10-01-2019 om 19:30

Einde

10-01-2019 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Dorpshuis De Tas, De Dam 3, 2731 CE Benthuizen

Voelt u zich betrokken bij het Bentwoud? Staatsbosbeheer nodigt iedereen die dat wil van harte uit om mee te praten en mee te denken over het beheer, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Bentwoud. Dat gebeurt tijdens de bijeenkomsten van het Gebruikersplatform Bentwoud.

Het platform komt 5 keer per jaar bij elkaar. Op de vergaderingen wordt o.a. gesproken over het beheer, natuurwaarden, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten. U bent van harte welkom.

Op deze vergadering staat onder andere een presentatie van de bijenmonitoring op de agenda. De agenda wordt binnenkort op de website gepubliceerd.

Cookie-instellingen