Bentwoud

Gebruikersplatform

Voelt u zich betrokken bij het Bentwoud? Staatsbosbeheer nodigt iedereen die dat wil van harte uit om mee te praten en mee te denken over het beheer, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Bentwoud. Dat gebeurt tijdens de bijeenkomsten van het Gebruikersplatform Bentwoud. Het platform komt 5 keer per jaar bij elkaar. Op de vergaderingen wordt o.a. gesproken over het beheer, natuurwaarden, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten. U bent van harte welkom. Zie agenda (rechterkolom) voor datum eerstvolgende vergadering.

Verslagen vergaderingen

Benieuwd naar wat is besproken? Lees de verslagen  van voorgaande vergaderingen (zie rechterkolom).

Cookie-instellingen